VESOTE-elintapaohjauksen verkkokoulutus käynnistyy Päijät-Hämeessä 23.4.-23.11.2018

20.2.2018

VESOTE-hankkeen elintapaohjauskoulutuksen tarkoituksena on:

* kehittää ja vahvistaa julkisen, yksityisen ja järjestöalan sosiaali- ja terveys- sekä liikunta alan ammattilaisten elintapaohjausosaamista liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen ja uniterveyden näkökulmista.

* juurruttaa elintapaohjaus pysyväksi sosiaali- ja terveysalan toimintatavaksi sekä edistää elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat erikois- ja perusterveydenhuollon -, sosiaalitoimen-,  työterveyshuollon- ja sivistystoimen henkilöstö sekä järjestöjen ja yritysten ennaltaehkäisevästä toiminnasta kiinnostunut henkilöstö. 

Elintapaohjauskoulutuksen kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta, joista kukin on opiskelulaajuudeltaan 10 -15 tuntia (arvioitu opiskeluaika).

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkkoympäristössä. Opintojaksot ovat avoinna keskimäärin kuuden viikon ajan. Tänä aikana opintojakson sisältö avautuu viikoittain, joka mahdollistaa opiskelun vaiheittaisen etenemisen arkityön ohessa.

Opiskelu on maksutonta. Ilmoittuminen aukeaa 22.2.

Elintapaohjauskoulutuksen opetussisältöä ovat tuottaneet monet elintapaohjauksen asiantuntijat.

Lisätietoja: VESOTE -hankkeen projektipäällikkö Matti Nieminen; matti.nieminen(at)phlu.fi tai puh. 0500 618 785