Urheiluseurojen digispurtti -hanke päätöksessä

19.3.2024

Urheiluseurojen Digispurtti-hankkeen päätavoitteena oli parantaa Päijät-Hämeen alueen urheiluseurojen digitaitoja ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä. Hankkeen toteuttajana toimi PHLU, joka toteutti hankkeen aikana 28 digitaalisuuteen liittyvää koulutusta, työpajaa ja tapahtumaa alueen urheiluseuroille 1.8.2022 - 31.12.2023 välisenä aikana. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestettiin verkostotapaamisia, koordinoituja yhteismarkkinnoinnillisia toimenpiteitä ja tuotiin verkkokoulutusalusta osaksi PHLU:n teknisiä ratkaisuja.   

Hankkeen kohderyhmänä olivat urheiluseuratoiminnassa mukana olevat henkilöt: urheiluseurojen hallitusten jäsenet, toiminnanjohtajat, valmentajat ja ohjaajat ja muut seuratyöntekijät sekä seurojen nuoret aktiivit sekä tavoitteellisesti harjoittelevat nuoret urheilijat.  

"Hanke oli kokonaisuudessaan kohderyhmän tarpeet huomioiva, toimenpiteineen onnistunut urheiluseurojen käytännön arkeen soveltuva. Hankkeen loppua kohti kiristynyt tahti, spurtti auttoi seuroja lisäämään henkilöiden osaamista sekä ottamaan käyttöön uusia työkaluja digitalisaatioon liityen."

Hankkeelle on toivottu jatkoa eri suunnista, mutta ennen mahdollisen uuden hankkeen saamista PHLU rohkaisee seuroja ottamaan digiloikkia ja pyytämään sparrausapua seurakehittäjältä.

Loppuraportti luettavissa täällä.

Kiitos!

Hankeryhmän puolesta,

Jaakko Räty
hankepäällikkö
seurakehittäjä
jaakko.raty@phlu.fi
puh. 040 552 4261